Proiectare

 • Fazele Serviciilor de Proiectare

  • Conceptia Proiectului (Schematic Design) – Stabilirea scopului proiectului, a datelor de intrare, a solutiilor tehnice aplicabile, alegerea solutiei optime, dimensionarea sistemului HVAC care raspunde cerintelor beneficiarului si standardelelor de proiectare si executie. Stabilirea programului de lucru pe faze, a responsabilitatilor individuale etc.
  • Proiectul de Executie (Design Development) – Memoriul tehnic, Breviarul de calcul, Planurile de executie ale sistemului HVAC, Caietele de sarcini pentru furnizori si colaboratori verificate de persoane autorizate.
  • Detalii de Executie (Construction Document) – Cuprind totalitatea detaliilor de executie necesare realizarii sistemului si implementarii proiectului HVAC, punerii in functie, probelor la cald si la rece si atingerii performantelor sistemului HVAC stabilite prin contract, intocmirea documentatiei de instruire a personalului de exploatare.
  • Urmarirea Executiei (Construction) – Inginerii proiectanti sunt prezenti pe santier ori de cate ori fazele constructiei o impun, participa la controlul lucrarilor si atesta conformitatea executiei cu proiectul HVAC.
  • Punerea in Functie (Closeout) – Participarea impreuna cu beneficiarul lucrarii la pornirea sistemului HVAC conform Procedurilor ASA, verifica daca s-a efectuat instruirea personalului de exploatare al beneficiarului, verifica modul de desfasurare a probei de 72 ore de functionare continua.
 • Constructii noi

  • Incadrarea proiectelor privind eficienta energetica a constructiilor: (Lega nr. 372/2005)
  • Verificarea rezistentelor termice ale elementelor de constructie folosite la realizarea anvelopei cladirii;
  • Elaborarea studiului de fezabilitate privind utilizarea surselor alternative de energie in proiectele HVAC - incalzire, ventilare, aer conditionat si apa calda de consum;
  • Analiza tehnica a proiectului de executie si elaborarea certificatului de performanta energetica al constructiei si instalatiilor acesteia.
 • Alte servicii de consultanta

  • Studiu de prefezabilitate pentru instalatii HVAC.
  • Studiu de fezabilitate pentru instalatii HVAC.
  • Caiete de sarcini pentru instalatiile HVAC.
  • Calculul schimbatorului de caldura cu pamantul pentru sisteme HVAC cu pompe de caldura geotermice - Geoexchange (software Ground Loop Design – Gaia Geotermal SUA).
  • Teste de conductivitate termica a formatiunilor geologice pentru aplicatii geoexchange (echipament si software GeoLoop – SUA).
  • Proiecte “La cheie” de automatizari DDC - Direct Digital Control - pentru instalatii HAVC (echipamente si software ASI Controls – SUA).
 • Onorariile Serviciilor de Proiectare

  • Constructii noi – Onorariul ASA – Procent din valoarea totala a investitiei aferente sistemului HVAC stabilit in functie de Gradul de Dificultate al sistemului HVAC aferent constructiei.
  • Constructii existente – Onorariul se va negocia cu Beneficiarul iar valoarea stabilita va fi in functie de complexitatea Sistemului HVAC Geoexchange.
  • Constructii care se repeta - Pentru prima constructie se aplica onorariul procentual ASA pentru constructii noi, iar pentru urmatoarea sau urmatoarele constructii identice, onorariul de proiectare va fi de numai 40% din onorariul ASA pentru constructii noi.
  • Onorariul ASA se va modifica in conditiile in care vor exista una sau mai multe din urmatoarele conditii:
   • Conditii neobisnuite ale amplasamentului constructiei;
   • Probleme cu caracter de unicat care cer lucrari ample si servicii de consultanta de specialitate suplimentare;
   • Ritm neobisnuit de lent sau rapid solicitat de beneficiar;
   • Alte circumstante speciale.
   • Distanta dintre sediul ASA si locul de amplasare a constructiei
   • Sub 50 km - Cheltuielile de transport vor fi suportate de ASA Holding;
   • Intre 50 si 200 km, la Onorariul ASA, se va adauga o suma unica – lump sum - negociata cu beneficiarul lucrarii, suma care sa acopere corect si transparent costurile de deplasare si diurna zilnica pentru inginerii proiectanti ai sistemului HVAC Geoexchange.
   • Peste 200 km, la Onorariul ASA, se vor adauga costurile de transport – autoturism, avion sau tren rapid clasa I – cazare la hotel de min 3 stele si diurna zilnica de 15 Euro/zi pentru fiecare inginer proiectant care face deplasarea. Decontarea se va face pe baza de documente scrise si legal acceptate de legislatia in vigoare.

Experienta Proiectare

Poti citi despre proiectele pe care le-am realizat noi aici. Citeste mai mult